‘Persoonlijke begeleiding vanaf de basis’

Bel mij terug

De regelingen voor verlof rond de geboorte van een kind moeten eenvoudiger en verbeterd worden. De Sociaal-Economische Raad (SER) wil dat de verschillende verlofregelingen worden samengevoegd en dat beide ouders zes weken betaald verlof krijgen.

Dit zou op kosten van de samenleving moeten gebeuren, vindt de SER. De raad vindt dat dit niet mag leiden tot lastenverzwaring bij de werkgevers.

Voor elke vorm van verlof gelden nu andere voorwaarden en manieren van financiering. De SER adviseert daarom om het ouderschapsverlof, het kraamverlof en het partnerverlof samen te voegen.

Minder werken
In de verlofregeling die de SER voor ogen heeft, een ouderschapsverlof voor zowel de moeder als haar partner, kunnen beide ouders minder gaan werken na de geboorte van hun kind. Ze kunnen voor hun verlof allebei 26 keer het aantal uren dat ze wekelijks werken inzetten.

Nu is het al zo dat ouders tijdelijk minder kunnen werken om meer tijd te besteden aan hun kinderen tot acht jaar. Zij hebben in totaal recht op 26 keer het aantal uren dat zij per week werken.

Om tot een betere verdeling van betaalde arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen te komen, is het volgens de SER belangrijk om vooral in het eerste half jaar na de bevalling het opnemen van betaald verlof te stimuleren.

”Het is een periode waarin ouders keuzes maken voor bepaalde arbeid- en zorgpatronen. En die blijven in de verdere loopbaan vaak gehandhaafd”, aldus de raad.

Positief
Vakbond FNV is positief over het advies, maar vindt dat het betaald verlof uiteindelijk langer moet worden dan zes weken. FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha noemt het voorstel van de SER wel ”voor Nederlandse begrippen een grote stap in de goede richting”.

”Het zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn dat vaders en moeders maximaal worden gefaciliteerd bij de zorg voor kinderen”, vindt hij.

Net voor het verschijnen van het SER-advies heeft de gemeenteraad van Den Haag besloten de eigen regeling voor ambtenaren te verbeteren. Partners kunnen door een voorstel van D66 in het vervolg 6,5 week volledig doorbetaald verlof opnemen.

Twee dagen
De partner van de moeder heeft nu recht op twee betaalde dagen vrij na de geboorte. Het kabinet heeft bij zijn aantreden gezegd dit partnerverlof volgend jaar uit te breiden tot vijf doorbetaalde dagen.

Per 1 juli 2020 kan de partner vijf weken thuis blijven tegen 70 procent van het salaris, aldus het kabinetsvoorstel.

Door: ANP

Bel mij terug